Mateřská a přídavky na děti ve Francii - Wiki
Krajane.cz - Belgie | Británie | Irsko | Kanada | Lucembursko | Německo | Nizozemsko | Nový Zéland | Rakousko | Řecko | Španělsko | Švédsko | Švýcarsko | USA
Vítejte :) | Uživatel: Heslo: Pamatovat: | Zaregistrovat! | Heslo? | cz sk fr
Personal tools
Views

Mateřská a přídavky na děti ve Francii


From Wiki

Jump to: navigation, search

Přídavky se nevyplácí na děti, které nemají žádné sourozence, tím je Francie zvlášní a jako jediný stát v EU uplatňuje toto pravidlo. Na jedno dítě tedy dostanete 0 Euro, na dvě děti ca 130 Euro (2011), za každé další dítě 150 Euro.

Nezáleží na výši platu a majetku rodičů.

Dávky se vyplácí až do 20ti let.


Pokud příjem nepřekračuje určitou výši, je možné požádat o dodatečné přídavky (CF, complément familial). Ty se vyplácí pouze pokud máte tři a více dětí ve věkové kategorii 3 až 21ti let. Výše přídavku činí ca 153 Euro.


Další přídavky na děti se počítají podle příjmů a nájemného.

Nárok je od 6ti měsíců odpracovaných ve Francii.

Je třeba mít trpělivost a počítat s tím, že vyřízení může trvat, na vše mají čas.

Všechny přídavky se počítají zpětně. Nikoho nezajímá, kolik jste měli příjem v Česku/Slovensku. Pojištění až rok zpětně. Přídavky se počítá na období před dvoěma rokama.


Contents

Typy podpory

Přídavky na děti

 • francouzsky: allocations familiales (AF)
 • až na druhé dítě. Od třetího dítěte jako pevnou částka poskytovanou do 18ti let (střední škola) a 21 let (student) dítěte.

Kombinovaná výhoda pro batolata

 • francouzsky: prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE)
 • je povoleno pro děti nebo adoptované děti narozené po lednu 2004 (pokud narozeno dříve, přídavky viz níže)
 • Přídavky zahrnují:

Příspěvek za narození nebo osvojení dítěte

vydává se pro každé dítě, pokud je příjem rodiny nižší než určitý maximální limit. Je vyplacen v sedmém měsíci těhotenství nebo během adoptování dítěte. Pro samoživitele se maximální limit zvyšuje o dvojnásobek.

Základní podpora

je poskytována pro každé dítě, pokud je příjem rodiny nižší než maximální zadaný limit. Stejné podmínky jsou garantovány při narození nebo osvojení dítěte. Základní příspěvek se vyplácí od narození až do tří let věku, nebo od dne přijetí adopce po 36 měsíců.

Příspěvek při snížení mzdy

bude poskytnut v plné výši rodiči, který ukončí svou profesi a v omezené míře rodiči, který ukončí částečný úvazek nebo na placené studium kvůli péči o své dítě ve věku do tří let.

Vyplácí se za první dítě šest měsíců, na druhé a každé další dítě po dobu tří let. U vícečetných porodů alespoň tři děti se vyplácí po dobu šesti let. Je poskytována každé osobě, která pracovala dva roky během určitého referenčního období (v posledních čtyřech letech s dvěma dětmi, v posledních pěti letech od třetího dítěte).

Příspěvek na péči o dítě

bude poskytnut v případě, že pracující rodiče nebo osamělý rodič zaměstnává chůvu akreditovanou na hlídání dětí na péči o dítě ve věku do tří let. Snížená částka se vyplácí taky pro děti ve věku od tří do šesti let a skládá se z plného nebo poměrného převzetí příspěvků na sociální zabezpečení a od nabytí 85 % z platu pečovatele, pokud rodinné příjmy nepřekračují určitou výši. Tento příspěvek je určen pro vyživovatele, kteří své děti nechají jinak soukromě hlídat a to za předpokladu, že jsou splněny podmínky, a o dítě je postaráno v minimálním počtu hodin.

Kombinovaný příspěvek pro batolata Paje byl od 1. ledna 2004 nahrazen následujícími službami pro děti, které se narodily nebo byly adoptovány před tímto datem:

Příspěvek pro batolata

 • francouzsky: allocation pour jeune enfant (APJE)
 • musí být poskytnut pro každé dítě, pokud je příjem nižší než maximálně určený. Vyplácí se až do věku tří let.

Příspěvek na péči o dítě

 • francouzsky: allocation parentale d’éducation (APE)
 • je pro rodiče, kteří až do třetích narozenin dítěte nevykonávají plný nebo částečný úvazek. Od narození druhého nebo dalších dětí.

Příspěvek pro adoptované děti

 • francouzsky: allocation d’adoption (AAD)

se platí za každé adoptované dítě , pokudpříjem dlužníka je nižší než maximální limit určený . To se vyplácí od prvního dne po přijetí dítěte měsíc po dobu 21 měsíců. Kromě toho - ale jen po dobu devíti měsíců -rané dětství dávek nebo žepřijetí peněz na další dítě spolu souvisejí.

Podpora pro zaměstnávání státem schválené chůvy na hlídání dětí

 • francouzsky: aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA)
 • Bude poskytnuta, pokud je dítěti do šesti let. Podpora na státem schválené chůvy na hlídání dětí.

Podpora na domácí péči o dítě

 • francouzsky: allocation de garde d’enfant à domicile (AGED)
 • je poskytována při práci pokud se opatrovník stará o dítě do šesti let ve svém vlastním domě.

Rodinné přídavky

 • francouzsky: complément familial (CF)
 • pro domácnosti nebo jednotlivce, jejichž příjem je nižší než maximálně zadaný limit a nezaopatřené děti dosáhly určitého věku.

Příspěvek na vzdělání pro děti se zdravotním postižením

 • francouzsky: allocation d’éducation spéciale (AES)
 • příspěvek pro osoby, které se starají o dítě se zdravotním postižením. Ve věku do 20 let nebo mladších 16ti let. V případě, že dítě získá zdravotní posižení více než 50-79% a nebo více než 80% neschopnost a zároveň navštěvuje speciální školu nebo vyžaduje speciální domácí péči. Vyhodnocuje speciální komise (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées = CDAPH).
 • Asi 6 různých kategorií. Příspěvek v 6. kategorii maximálně ca 1100 Euro.
 • Více: caf.fr/...

Výživné

 • francouzsky: allocation de soutien familial (ASF)
 • pro ovdovělé nebo samostatné rodiče, nebo pro rodinu, která přijímá děti jako sirotky. Příspěvek na výživu je také poskytnut, pokud rodiči nevyhovuje povinnost platit výživné.

Podpora na začátku školního roku

 • francouzsky: allocation de rentrée scolaire (ARS)
 • je závislý na příjmu, určený pro děti do 18 let, které jsou stále ve škole a nebo jsou v přípravě na školu. Předpokladem je, že jejich příjem nepřesahuje 55% zákonem stanovené minimální mzdy.

Příspěvek pro samostatné rodiče

 • francouzsky: allocation de parent isolé (API)
 • je příspěvek pro samoživitele, kteří pečují o nezaopatřené dítě. Záleží na příjmu samoživitele.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení z rodinně souvisejících důvodů

 • francouzsky: allocation de logement à caractère familial (ALF)
 • závisí na mzdě, stavem a obsazením bytu. Vyplácí se domácnostem, které dostávaji buď rodinné přídávky a nebo nemají nárok na rodinné přídávky, ale starají se o dítě, jsou svoji méně než pět let, starají se v rodině o příbuzného ve vzestupné linii ve věku nad 65 let (nebo 60 let v případě zdravotního postižení), poskytují péči příbuznému ve vzestupné, sestupné nebo vedlejší rodinné linii.

Příspěvek na bydlení ze sociálních důvodů

 • francouzsky: allocation de logement à caractère social (ALS)
 • je závislý na příjmu, stavem a obsazením bytu seniory, osobám se zdravotním postižením, některým uchazečům o zaměstnání a přijemcům RMI dávek.

Příjemce podpory

Rodinné dávky jsou pro každé osoby žijící ve Francii a nebo taky pro cizí státní příslušníky a jejich dítěte nebo více dětí žijící ve Francii do 20ti let (popř. mladší 21 let při obdržení příspěvku na bydlení z rodinných důvodů).

Slovníček zkratek

 • AF (allocations familiales) = Přídavky na děti
 • PAJE (prestation d’accueil du jeune enfant) = Kombinovaná výhoda pro batolata
 • APJE (allocation pour jeune enfant) = Příspěvek pro batolata
 • APE (allocation parentale d’éducation) = Příspěvek na péči o dítě
 • AAD (allocation d’adoption) = Příspěvek pro adoptované děti
 • AFEAMA (aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée) = Podpora pro zaměstnání státem schválené chůvy
 • AGED (allocation de garde d’enfant à domicile) = Podpora na domácí péči o dítě
 • CF (complément familial) = Rodinné přídavky
 • AES (allocation d’éducation spéciale) = Příspěvek na vzdělání pro děti se zdravotním postižením
 • ASF (allocation de soutien familial) = Výživné
 • ARS (allocation de rentrée scolaire) = Podpora na začátku školního roku
 • API (allocation de parent isolé) = Příspěvek pro samostatné rodiče
 • ALF (allocation de logement à caractère familial) = Příspěvek na bydlení z rodinně souvisejících důvodů
 • ALS (allocation de logement à caractère social) = Příspěvek na bydlení ze sociálně souvisejících důvodů
 • RMI (revenu minimum d’insertion) = Minimální příjem pro profesní a sociální integraci

Odkazy

Podobné články


Toolbox

Impressum (Pravidla stránky) | Kontakt | enFrance.cz © 2024
Z Francie o Francii, česky i slovensky. Stránky Čechů a Slováků o životě, práci a studiu ve Francii - Francuzsku.

Zahnarzt München